Gabinet Reumatologiczny Warszawa

dr n. med. Andrzej Gietka

specjalista reumatolog i hepatolog

PORADNIK

Jeszcze niedawno reumatoidalne zapalenie stawów prowadziło niemal zawsze do kalectwa chorego. W dzisiejszej dobie wczesne rozpoznanie i niezwykle wczesne leczenie lekami hamującymi chorobę, pozwala na utrzymanie , częste całkowitej, sprawności przez całe życie chorego.  W większości ośrodków już tylko uzasadnione podejrzenie / sic!/ choroby jest wskazaniem do rozpoczęcia leczenia lekami podstawowymi, najczęściej methotrexatem. Poza nim do leków podstawowych zaliczamy leflunomid, arechi, sulfasalazynę. Stosowane powszechnie niesterydowe leki przeciwzapalne nie sa zaliczane do leków podstawowych i nie hamują przebiegu choroby!

Często w leczeniu stosujemy leczenie skojarzone kilkoma lekami  podstawowymi. Nierzadko, zwłaszcza w pierwszym okresie leczenia stosuje się tez leki sterydowe. Niezwykle często skuteczne jest miejscowe podanie sterydów, lecz powinno ono być dodatkiem do prawidłowo prowadzonego leczenia.

W ostatnich latach coraz większe znaczenie w leczeniu rzst mają leki biologiczne. Są to leki o ogromnej skuteczności, ale niestety stosowanie ich wiąże się ze znacznie większa liczbą skutków ubocznych, nierzadko ciężkich. Leczenie taki rozpoczynamy w razie nieskuteczności leczenia skojarzonego. Większość leków biologicznych stosujemy razem z methotrexatem.

W najbliższych latach spodziewam się pojawienia leków o skuteczności podobnej do leków biologicznych, a znacznie mniejszej niż one toksyczności.

Wcześnie rozpoczęte  prawidłowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów u znakomitej większości chorych pozwala na utrzymanie pełnej sprawności prze całe życie chorego.